Werkwijze van Wondzorg Zeeland

Van wond tot genezing

Een wond is een beschadiging van de huid. Door verschillende oorzaken kan de genezing van een wond vertraging oplopen. Normale wondheling is een complex proces, dat beïnvloed wordt door verschillende factoren. Bij een complexe wond is het normale helingsproces verstoord. Een professionele behandeling is dan nodig. 

Stroomdiagram

Middels onderstaand stroomdiagram ziet u wanneer en hoe u met Wondzorg Zeeland te maken krijgt. U zult altijd door een arts of medisch specialist naar ons worden doorverwezen. 

Klik op de afbeelding om te vergroten

Beoordeling binnen 24 uur

Tijdens het eerste bezoek van de wondverpleegkundige vraagt zij u naar de voorgeschiedenis van de wond, welk onderzoek er al is gedaan en zij kijkt naar uw gehele gezondheidssituatie.  De wondverpleegkundige bekijkt de wond, maakt een foto van de wond en bespreekt haar bevindingen met u. Ook kan zij uw specifieke situatie bespreken met uw behandelend arts. 

 

Persoonlijk wondbehandelplan

De wondverpleegkundige stelt samen met u het wondbehandelplan op, maakt afspraken over de behandeling thuis, welke tijdstippen en bespreekt met u hoelang de behandeling zal zijn. Gedurende de behandeling wordt er regelmatig een foto van de wond gemaakt. Dit alles wordt vastgelegd in een elektronisch dossier.

 

Indicatie 

Op basis van een gedegen onderzoek wordt een indicatie vastgesteld. Deze indicatie is de basis voor de vergoeding van de noodzakelijke verpleging. De verpleegkundig specialist bestelt het wondmateriaal en zorgt ervoor dat er altijd voldoende wondzorgmateriaal aanwezig is. Er worden eenduidige protocollen en standaarden gebruikt die evidence based zijn.

 

Na- en thuiszorg

De wondverpleegkundige zorgt ook voor nazorg en schakelt zonodig thuiszorg in. De verpleegkundige komt zo vaak als nodig voor de behandeling, maar komt minimaal iedere drie weken de wond bekijken om de genezing te bewaken (monitoring) als de daadwerkelijk zorg uitgevoerd wordt door b.v. de( thuis)zorgmedewerker.