Wondzorg Zeeland voor u als professional

Doelstelling

In Nederland hebben we jaarlijks zo’n 350.000 wondzorgpatiënten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met aandoeningen als diabetes en aderverkalking. Wondzorg Zeeland is van mening dat patiënten mogen verwachten dat hun wonden worden gedicht in een zo kort mogelijke periode en onnodige amputaties en/of verwijzingen worden voorkomen. Daardoor wordt hun kwaliteit van leven vergroot en dalen de onnodige zorgkosten die hiermee gepaard gaan.

 

Hiertoe moet het kennisniveau rondom de behandeling van wonden in Nederland omhoog. Ook moeten er duidelijke afspraken komen over stepped care, waarbij de juiste hulpverlener en het juiste verbandhulpmateriaal wordt ingezet bij de juiste wond. Doel is te komen tot een integrale wondzorgketen. 

Artsen en verpleegkundigen


Als huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundige ziet u regelmatig mensen met wonden. Belangrijk is dat u tijdig reageert als een wond snel verandert of niet goed geneest.

 

Heeft u een vraag over de behandeling van een diabetisch ulcus, decubitus of ulcus cruris? Bij Wondzorg Zeeland kunt u terecht voor:

• overleg met een expert;

• uitvoering van wondbehandeling door de verpleegkundig specialist en de wondverpleegkundige;

• tijdelijke overname van complexe wondbehandeling door de medisch specialist;

• deskundigheidsbevordering.

 

Andere zorgprofessionals

Andere zorgprofessionals dan hiervoor genoemd die iemand zien met een niet goed genezende of snel veranderende wond kunnen mensen attenderen op Wondzorg Zeeland. Door cliënten of hun behandelaars vroegtijdig te wijzen op de expertise van Wondzorg Zeeland, kan het genezingsproces worden versneld.  

Uitvoering van wondbehandeling


U vraagt als huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde om gespecialiseerde verpleegkundige wondbehandeling. De verpleegkundig specialist van Wondzorg Zeeland heeft brede expertise op gebied van wondbehandeling (anamnese en onderzoek, uitvoering, begeleiding en coördinatie).

 

Als huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde blijft u hoofdbehandelaar van de wondbehandeling. Via voortgangsrapportage en (desgewenst) onderlinge afstemming met de verpleegkundig specialist van Wondzorg Zeeland blijft u geïnformeerd over het verloop van de wondbehandeling. Bij een frequente wondzorg wordt de zorg in nauwe samenwerking met verpleegkundigen van de (thuiszorg)organisatie of door Wondzorg Zeeland uitgevoerd. De verpleegkundig specialist van Wondzorg Zeeland heeft, in nauwe samenwerking met huisarts of specialist ouderengeneeskunde, de regie op de wondbehandeling. Zij houdt de kwaliteit van de wondzorg van de cliënt nauwlettend in de gaten en bespreekt met de (thuiszorg)organisatie en z.n. de huisarts of specialist ouderengeneeskunde als de kwaliteit niet geborgd is.

 

Werkwijze voor uitvoering van wondbehandeling

Middels info@wondzorgzeeland.nl neemt u als huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde contact op met de verpleegkundig specialist van Wondzorg Zeeland. U beschrijft uw vraag mbt de uitvoering van wondbehandeling / de gespecialiseerde verpleegkundige wondzorg.Vragen die op werkdagen vóór 14.00 uur binnenkomen worden dezelfde dag beantwoord. Vervolgafspraken worden binnen 24/48 uur gepland.  

Kosten intramuraal


 

Vanaf 1 juli 2018 zal Wondzorg Zeeland de expertise rondom complexe wonden voor intramurale cliënten in rekening brengen.

 

Wij houden de tarieven transparant, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hiervoor werken we met een vast tarief voor de verpleegkundig specialist van 42,50 euro per half uur (inclusief reiskosten). De facturatie zal plaatsvinden per tijdseenheid van een half uur of een gedeelte hiervan.